الأبواق الكهربائية

HD70 — 6V.12V.24V

HD70 — 6V.12V.24V

hd70

HD100 — 12V.24V

HD100 — 12V.24V

hd100

HD110 — 12V.24V

HD110 — 12V.24V

hd110

HD115 H/L — 12V.24V.

HD115 H/L — 12V.24V.

hd115h_l_k

HD125/1 — 12V

HD125/1 — 12V

hd125_1

HD125/2 — 12V

HD125/2 — 12V

hd125_2

HD125W — 12V

HD125W — 12V

hd125_1

HD125O — 12V OPEL

HD125O — 12V OPEL

hd125o

HD125RF — 12V

HD125RF — 12V

hd125rf

  • Facebook
  • YouTube